ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Position :  Accounting Supervisor

 

Responsibilities :-

 • Responsible for accounting work
 • Preparation of Trial Balance Reconciliations on monthly basis
 • Review journal voucher entries
 • Review VAT report before submit to revenue department
 • Prepare management reports and analysis reports
 • Other duties as assigned

 

Qualification :-

 • Male/female, minimum age 25 years old
 • Bachelor or master’s degree in accounting
 • At least 5-10 years experience in accounting area
 • Experience in fixed asset and ERP application is an advantage
 • Good computer skill: Microsoft Excel, Word and Power Point
 • Dynamic person, high responsibility and working ability to meet deadline
 • Positive thinking, can work in pressure environment
 • Excellent interpersonal skill with good attitude

 

Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address below:

Chanwanich Co., Ltd.
699 Kongboonma Building, 6th floor Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-635-3333 ext. 2402-5
Fax: 02-635-3398
E-mail: krissavapat.b@chanwanich.com
Website: 9567075346

 

 

ข้อมูลเมื่อ : 22/6/2558 17:33 น.

Business Analysis  (Financial & Accounting)

 

Responsibilities :-

 • Responsible for budgeting , forecasting and reporting
 • Ensuring the completion of the whole process of budget preparation with approval from management team
 • Reviewing Profit & Loss and balance sheet accounts relating to area of responsibility
 • Providing monthly analysis on performance of the Company measurement for Sales and Marketing teams’ investment Projects.
 • Responsible for performing profitability analysis of major Capex and Control  computation made at the plant and head office levels.
 • Consolidate report and analysis of worldwide marketing spending and related key performance indicators.
 • Develops and maintains financial budget system and follow up the execution status of the Company’s financial and capital investment budget.
 • Responsible for ad hoc reports with useful analysis to support management team’s decision making process.
 • Provide timely and accurate management reports.
 • Other duties as assigned.

 

 Qualification :-

 • Male / Female
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting / Finance / Economics / Engineering
 • Positive thinking , Team – Player , Hard Working
 • Strong planning and business analytical skills , Service – minded , Open – minded , results oriented and proactive
 • Experience in Budget , Expense analysis and forecasting is strongly preferred
 • Proficiency in Advanced Excel
 • Good command of English both written and spoken

 

 

Work Location : Head Office 699 Kongboonma Building 6 floors,  Silom RD.  Silom Bangrak Bangkok Thailand  10500

 

Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address below:

Chanwanich Co., Ltd.
699 Kongboonma Building, 6th floor Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-635-3333 ext. 2402-5
Fax: 02-635-3398
E-mail: (313) 551-5933   
Website: 314-424-7875 ; 7128385575

 

 

ข้อมูลเมื่อ : 22/6/2558 17:38 น.

Position :   Finance Supervisor (Eng.)

Responsibilities :-

 • Manage Overall Finance function
 • Manage and Conduct for import under L/C, DP Sight etc.
 • Manage and Conduct for BOI process such as submit the document for new BOI, extend and declare machine etc.
 • Manage and Conduct for Insurance of Company.
 • Coordinate with Overseas Clients ( India , Mexico , Taiwan, Lao , Myanmar etc.)

 

Qualification :-

 • Female or Male   age over 30 years old , Thai nationality only
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting , Finance and other related field
 • At least 3 years of Experience
 • Good communication skills and highly self-motivated.
 • Good Skills in English communication (Speaking , Writing , Reading , Listening)
 • Have a Leadership skill , Good personality and enthusiastic
 • Work well under pressure.
 • Good skills in MS office

 

Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address below:

Chanwanich Co., Ltd.
699 Kongboonma Building, 6th floor Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-635-3333 ext. 2402-5
Fax: 02-635-3398
E-mail: krissavapat.b@chanwanich.com 
Website: 5054286234

 

 

 

ข้อมูลเมื่อ : 22/6/2558 17:39 น.

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียน Program เบื้องต้นได้
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
 • สามารถส่ง Resume ได้ที่ somporn.kh@chanwanich.com

ข้อมูลเมื่อ : 17/8/2560 11:30 น.

รายละเอียด

ข้อมูลเมื่อ : 20/6/2561 13:49 น.

ทดสอบ

ข้อมูลเมื่อ : 20/6/2561 13:50 น.

ทดสอบ

ข้อมูลเมื่อ : 20/6/2561 13:51 น.

ทดสอบ

ข้อมูลเมื่อ : 20/6/2561 13:52 น.

ทดสอบ

ข้อมูลเมื่อ : 20/6/2561 13:53 น.

ทดสอบ

ข้อมูลเมื่อ : 20/6/2561 13:54 น.

รายละเอียดของงาน :

-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือ User เพื่อรับ Requirement

-ออกแบบและเขียนโปรแกรม และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า

-ทดสอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม เช่น Checklist, System Manual, User Manual

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 1. เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 23 - 28 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถเขียนโปรแกรมบน Android และ IOS ได้
 4. มีความรู้ด้าน Database Management System เช่น SQL Server
 5. ประสบการณ์การเขียนโปรแกรมด้วย .Net Framework, Android, IOS และ การเขียน Web Technology ต่าง ๆ เช่น HTML , Java script , Web Script     อย่างน้อย 2 ปี
 6. มีความรู้และประสบการณ์ในเขียนโปรแกรมโดยใช้ C#, C++, C#.net, VB.net, ASP.net , Crystal Report, HTML , JQUERY , CSS , AJAX , LINQ , ENTITY , OOP , SQL
 7. ความสามารถในการเรียนรู้ภาษา และเทคโนโลยีใหม่ๆ
 8. สามารถทำงานเป็นทีมได้

 

Chan Wanich Security Printing Co., Ltd.

192 Suksawad Road, Pakklong Bangplagod

Prasamutjedee, Samutprakarn 10290  Thailand.

Tel: +66 2 815 6969 ext. 4510

Mobile: +668 388 6891

E mail : rinlaphus.j@chanwanich.com

 

ข้อมูลเมื่อ : 4/7/2558 10:54 น.

รายละเอียดของงงาน :

 1. ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า หรือ User ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม Requirement
 2. วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ออกแบบฐานข้อมูล และจัดทำเอกสารที่ใช้ในงานพัฒนาระบบ เช่น System Diagram, ER-Diagram, Data Dict, Activity Diagram, Use Case Spec, User Spec interface
 3. ติดต่อประสานงานกับ Programmer ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 2. สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. อายุระหว่าง 25 - 30 ปี
 4. วิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านสารสนเทศ รวมทั้งออกแบบฐานข้อมูล
 5. มีความรู้ด้าน Mobile Application จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีประสบการณ์ ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน อย่างน้อย 2 ปี

 

 

Chan Wanich Security Printing Co., Ltd.

192 Suksawad Road, Pakklong Bangplagod

Prasamutjedee, Samutprakarn 10290  Thailand.

Tel: +66 2 815 6969 ext. 4504

Mobile: 085-488-5929

E mail :rinlaphus.j@chanwanich.com

 

 

ข้อมูลเมื่อ : 20/6/2561 12:24 น.

รายละเอียดของงาน :

-ติดต่อประสานงานกับ User เพื่อรับ Requirement

-พัฒนาโปรแกรม Web Application และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า

-ทดสอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม เช่น Checklist, System Manual, User Manual

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 2. สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. อายุระหว่าง  23 - 28 ปี
 4. มีความรู้และประสบการณ์ในเขียนโปรแกรมโดยใช้ ASP.net , C# , HTML , JQUERY , CSS , AJAX , LINQ , ENTITY , OOP , SQL, Crystal Report
 5. มีประสบการณ์ในการเขียน Website อย่างน้อย 2 ปี
 6. ความสามารถในการเรียนรู้ภาษา และเทคโนโลยีใหม่ๆ
 7. สามารถทำงานเป็นทีมได้

 

 

Chan Wanich Security Printing Co., Ltd.

192 Suksawad Road, Pakklong Bangplagod

Prasamutjedee, Samutprakarn 10290  Thailand.

Tel: +66 2 815 6969 ext. 4504

Mobile: 085-488-5929

E mail : rinlaphus.j@chanwanich.com

 

 

 

ข้อมูลเมื่อ : 20/6/2561 12:25 น.

Position :  Sales Executive    Printing/ Card / Packaging Product

 

Responsibilities :-

 • As a Sales Executive who is specialized in card, packaging and printing product, you will be responsible for our corporate account to meet and exceed sales objectives for an assigned product and territory by promoting and selling our product suit through professional sales techniques. 

 

Qualifications :-
 

 • Male or Female, age between 27 – 35 years old
 • Bachelor’s degree in any fields
 • At least 2 - 3 years of experience in managing corporate accounts
 • Experience in printing, packaging and card product is consideration
 • Proven with sales track record
 • Active, outgoing personality and good interpersonal skill
 • Having own car is a must
 • Able to work at Silom Head Office
   

Contact :

Tel : 085-488-5929

E-mail: rinlaphus.j@chanwanich.com

ข้อมูลเมื่อ : 20/6/2561 12:27 น.

คุณสมบัติ

- อายุ 25-30 ปี

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การจัด PMS / KPI / Competency / IDP / Succession Plan / Training Roadmap

- มีทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำ โน้มน้าวผู้อื่น / การเป็นวิทยากรภายในองค์กร

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

- ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำกับหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านความรู้และการทำงานของแผนก HRD

- ติดตามความคืบหน้าของงาน พร้อมสรุปรายงานสถานะ

- เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ / จัด Workshop ภายในองค์กร

- นำเสนอแนวทางพัฒนาองค์กร / พัฒนาพนักงานทีเหมาะสมกับองค์กร

ข้อมูลเมื่อ : 20/6/2561 12:31 น.