Tin mới

Công ty môi trường Đà Nẵng bị phạt gần 1,2 tỷ đồng vì xả thải

Cảnh sát môi trường Đà Nẵng phát hiện công ty môi trường đã xả nước thải có chứa các thông số môi trường vượt quy chuẩn 10 lần trở lên.

609-529-3864

(417) 808-5954

850-847-9262