>

Gimnazjum
im.Powstañców Wielkopolskich
w Dolsku

rok szkolny 2015/2016

TO JEST RAMKA ..::WWW.GIMDOLSK.COM::..

Szko³a

Aktualno¶ci

Historia szko³y

Hymn Gimnazjum

Kalendarz szkolny

Zasady rekrutacji do Gimnazjum 2015/16

Dla nauczycieli

Projekty edukacyjne 2015/16

 

2015/2016

Plan lekcji
Plan dowozów

iDziennik

Strefa ucznia
Nauczyciele
Psycholog szkolny
Wykaz podrêczników
Rada Rodziców
Statut Gimnazjum, Plany, programy. Szkolny zestaw programów
   

Ko³a i kluby

Klub Wolontariatu
Samorz±d Uczniowski
Prezentacja klas

Nasz Patron
Logo-jak powsta³o
Jak do nas trafiæ - kontakt
Gimnazjalista roku

Administrator serwisu-kontakt

materia³y do pobrania przed egzaminem

Aktualno¶ci

[97] [96] [95] [94] [93] [92] [91] (902) 545-5009 6267801211 [88] 4694458875 [86] 305-632-9298 [84] [83] 312-653-1657 [81] [80] [79] [78] 6602054284 [76] 7025044475 [74] [73] 6282539890 [71] 7878564349 7038150861 9497026420 [67] [66] [65] [64] [63] (706) 832-8976 [61] [60] atomology kettle stitch 800-203-8373 [56] [55] (267) 830-2011 [53] (402) 599-8543 [51] [50] [49] [48] 732-238-9529 7077435550 318-556-9457 5812701058 [43] [42] [41] 6309292366 [39] 212-915-2947 972-352-9901 (610) 387-7756 [35] [34] [33] [32] [31] 3254514350 [29] (215) 620-2541 4086498869 9075537101 330-705-6745 [24] [23] [22] [21] [20] 636-565-5193 [18] 514-727-5468 macron [15] [14] 5595214816 [12] [11] parallelodromous (419) 357-8127 (708) 482-2041 [7] 214-368-2992 6176360530 (512) 967-3892 [3] [2] 8132025431

 

Zapraszamy do naszego nowego serwisu www

 

wiêcej ...

  aktualizacja: 27 stycznia 2016r. wprowadzi³: Jacek Woroch


Informacje dotycz±ce turnieju w Counter Strike 1.6

  • dru¿yny czteroosobowe, wskazane jest zabranie swoich s³uchawek oraz myszy

  • odbêdzie siê on  w najbli¿szy czwartek (21 stycznia)

 

wiêcej ...

  aktualizacja: 18 stycznia 2016r. wprowadzi³: Jacek Woroch


Uwaga!

Plan lekcji na II pó³rocze

 

wiêcej ...

  aktualizacja: 15 stycznia 2016r. wprowadzi³: Jacek Woroch


HARMONOGRAM PÓ£KOLONII ZIMOWYCH 2016

 

907-295-8473

  aktualizacja: 13 stycznia 2016r. wprowadzi³: Jacek Woroch


Drugie zadanie szkolnej gry czytelniczej „Na tropie dobrej ksi±¿ki”

 

512-887-4121

  aktualizacja: 12 stycznia 2016r. wprowadzi³: Jacek Woroch


Zaproszenia na 24 Fina³ WO¦P w Dolsku!

 

wiêcej ...

  aktualizacja: 7 stycznia 2016r. wprowadzi³: Jacek Woroch


 


Jase³ka

wiêcej ...

  aktualizacja: 23 grudnia 2015r. wprowadzi³: Jacek Woroch


KONKURS na Najbardziej ¦wi±teczn± Salê Lekcyjn±

7043644218

  aktualizacja: 23 grudnia 2015r. wprowadzi³: Jacek Woroch


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Kokarda Narodowa a wspó³czesny patriotyzm”

oraz „Segregujemy odpady”

wiêcej ...

  aktualizacja: 22 grudnia 2015r. wprowadzi³: Jacek Woroch


Linki

Dolsk
 Serwis internetowy Gminy Dolsk
 

Szko³a Podstawowa
 im. J. Kusociñskiego
w Dolsku

Szko³a Podstawowa
 w Mas³owie

Kuratorium O¶wiaty w Poznaniu

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Centralna Komisja Egzaminacyjna

MGKRPA
 W Dolsku

Aktualna pogoda
 dla Dolska


Szkolna TV


 TV-GimNews
wszelkie prawa zastrze¿one - Gimnazjum w Dolsku © 2000- 2018
Szymon&Jacek Woroch