Firemný informačný systém, účtovné služby

A) Chcete si účtovaÅ¥ sami

 

   Registrujte sa do účtovného a informačného systému MUFIS, vytvorte v ňom účtovníctvo pre Vašu firmu (aj viac firiem), a behom pár minút už môžete fakturovaÅ¥, prijímaÅ¥ tovar na sklad, či viesÅ¥ pokladňu a kompletné účtovníctvo.

  • môžete si vybraÅ¥ jednoduché alebo podvojné účtovníctvo
  • účtovaÅ¥ môžete platiteľa aj neplatiteľa DPH
  • k firme môžete daÅ¥ prístup pre viac užívateľov

Viac: 7063540392

B) Vaše účtovníctvo chcete zveriÅ¥ profesionálom

Poskytujeme:

  • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva so zárukou
  • mzdové účtovníctvo
  • spracovanie daňových priznaní (len pre našich klientov)
  • poskytovanie účtovného systému

Viac: 800-206-5343 . 

C) Fakturujete, predávate, ostatné robí účtovník

• Klienti, ktorým účtujeme, môžu bezplatne používaÅ¥ účtovný program MUFIS (fakturovaÅ¥, viesÅ¥ sklady), no kompletné účtovníctvo im robíme my v tom istom programe. Majú tak stály prehľad. Viac: noematachograph . 

 

• Účtovníctvo Vám môže robiÅ¥ aj iný účtovník v našom programe. Stačí ak mu dáte prístup k Vašej firme (za prístup sa neplatí). Viac: Informačný systém MUFIS

S.r.o. - Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

O založení alebo kúpe hotovej spoločnosti Äítajte tu: (822) 951-4828.,alebo tu: 833-958-7980.